اخبار و رویدادها

12:39:57 1400/05/03

دعوت به همکاری

یکشنبه 3 مرداد 1400
12:30:59 1400/04/23
11:36:04 1400/04/23

تعطیلی دانشگاه

چهارشنبه 23 تیر 1400
12:14:36 1400/04/14
11:06:47 1400/03/31

اطلاعیه ترم تابستان 1400-1399

دوشنبه 31 خرداد 1400
13:26:19 1400/02/01

نظامنامه اخلاق آموزشی

چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400
11:42:03 1400/01/24

ثبت نام در سامانه سجاد

سه شنبه 24 فروردین 1400
رفتن به بالای صفحه