اخبار و رویدادها

13:57:47 1401/04/07

شهادت شهید بهشتی

سه شنبه 7 تیر 1401
13:55:09 1401/04/07

تعطیلی دانشگاه

سه شنبه 7 تیر 1401
12:34:32 1401/03/23

اطلاعیه مصاحبه دکتری

دوشنبه 23 خرداد 1401
08:21:27 1401/03/21

تبریک کسب مقام برتر

شنبه 21 خرداد 1401
14:14:55 1401/03/18

اطلاعیه امتحانات

چهارشنبه 18 خرداد 1401
رفتن به بالای صفحه