دفترچه تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
1کارشناس خدمات کامپیوتری آموزشمنا مومناتی - 32466140---
2مدیر امور اداریعباس بروجردی614232466142---
3سرپرست دفتر تربیت بدنیمهیار یگانگی - 32466168---
4رئیس دفتر حقوقیمهران محمدی - 32466207---
5دفتر روابط عمومیرامین پازکی - 32466204---
6معاون اداری و مالیمهدی غافری - 32466113---
7مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلیباقر رحیم پور - 32466126---
8رئیس اداره آموزشفاطمه محسنی - 32466145---
9دبیرخانهزیبا رفتنی امیری - 32466228---
10معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیجواد رضائیان - 32466113---
رفتن به بالای صفحه