بروز رسانی: 2/11/1396 گروه مهندسی کامپیوتر

رشته های موجود

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته

   مهندسی تکنولوژی نرم افزار


 

مقطع کارشناسی:

     مهندسی کامپیوتر


مقطع کارشناسی ارشد :

1. مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

2. مهندسی فناوری و اطلاعات- تجارت الکترونیک

3. مهندسی فناوری و اطلاعات 
 
رفتن به بالای صفحه