بروز رسانی: 17/10/1396 گروه مهندسی مکانیک

رشته های موجود 

مقطع کارشناسی:

  •        مهندسی مکانیک
  • مهندسی ساخت و تولید 


مقطع کارشناسی ارشد:

1.  مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

2. مهندسی مکانیک- ساخت و تولیدرفتن به بالای صفحه