بروز رسانی: 1397/02/12 گروه مهندسی صنایع
                                                                              رشته های موجود

کارشناسی: 
مهندس صنایع


کارشناسی ارشد:
مهندسی بهینه سازی سیستم های مدیریت مهندسی
مدیریت نوآوری و فناوری
لجستیک و زنجیره تامین
مهندسی آینده پژوهی
سیستم های مالی
مدیریت پروژه
سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی


دکتری:
مهندسی صنایع

                                                                                         



































رفتن به بالای صفحه