بروز رسانی: 16/10/1396 گروه مهندسی صنایع

رشته های موجود


     مهندسی صنایع

·        مقطع کارشناسی:

1)      مهندسی صنایع

·        مقطع کارشناسی ارشد:

1)      مهندسی  بهینه سازی سیستم ها

2)      مدیریت مهندسی

3)      مدیریت نوآوری و فناوری

4)      لجستیک و زنجیره تامین

5)      مهندسی آینده پژوهی 

6)       سیستم های مالی

7)      مدیریت پروژه

8)      سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی

·        مقطع دکتری:

1)      مهندسی صنایعرفتن به بالای صفحه