بروز رسانی: 1396/12/10 گروه مهندسی برق

                                                               رشته های موجود


   کارشناسی پیوسته:

مهندس برق -قدرت


       
         کارشناسی:
             مهندس برق
          مهندس بیوالتریک

 


  کارشناسی ارشد:

مهندس برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندس برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی      

    مهندس برق-سیستمهای قدرت

    
رفتن به بالای صفحه