بروز رسانی: 1397/02/12 گروه مهندسی برق

                                               رشته های موجود


   کارشناسی پیوسته:

مهندس برق -قدرت


  کارشناسی:

  مهندس برق 

       مهندس بیوالتریک


  کارشناسی ارشد:

مهندس برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

مهندس برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی      

    مهندس برق-سیستمهای قدرت


     
رفتن به بالای صفحه