بروز رسانی: 17/10/1396 گروه مهندسی برق

رشته های موجود مقطع کارشناسی ناپیوسته:

مهندسی برق-قدرت


مقطع کارشناسی:

       1. مهندسی برق

       2. مهندسی بیوالکتریک 


    مقطع کارشناسی ارشد:

     1.  مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک 

     2. مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

     3.مهندسی برق- سیستمهای قدرت 
رفتن به بالای صفحه