601 انتصاب مدیر گروه فناوری و اطلاعات
طی حکمی از سوی پروفسور ایرج مهدوی، آقای مهندس میلاد ربیعی افرا پلی به سمت مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری و اطلاعات(IT) دانشگاه منصوب گردیدند.
امید است در برنامه ریزی و پیشبرد امور موفق و موید باشند.تاریخ انتشار: 14:7:54 2/11/1396
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه