679 حضور دکتر اسلامیان سرپرست بانک ملی استان مازندران در دفتر ریاست دانشگاه
حضور دکتر اسلامیان سرپرست بانک ملی استان مازندران در دفتر ریاست دانشگاه


دکتر اسلامیان سرپرست بانک ملی استان مازندران و رؤسای شعب بانک ملی شهر بابل در دفتر ریاست دانشگاه علوم و فنون مازندران جهت تبریک و دیدار با پروفسور مهدوی ریاست جدید دانشگاه حضور یافتند.


تاریخ انتشار: 16:6:12 24/10/1396
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه