306 حضور معاون محترم وزیر دفاع در دانشگاه
حضور معاون محترم وزیر دفاع در دانشگاه


روز یکشنبه مورخ 97/6/11جناب آقای دکتر ابوطالب شفقت معاون محترم وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر در دفتر ریاست محترم دانشگاه حضور یافتند. در این نشست صمیمی که اعضای محترم هیأت رئیسه و مدیران دانشگاه حضور داشتند پیرامون تفاهمنامه علمی و پژوهشی و همکاری فیمابین بحث و تبادل نظر گردید.تاریخ انتشار: 10:42:26 1397/06/12
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه