546 همایش پیشگیری از مصرف مواد مخدر
همایش پیشگیری از مصرف مواد مخدر


همایش پیشگیری از مصرف مواد مخدر با حضور خانم دکتر ملک زاده از حوزه معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی استان مازندران روز چهارشنبه مورخ 97/2/26 ساعت 11 صبح در محل سالن صمیمی دانشگاه برگزار شد. در این همایش که با حضور گرم دانشجویان همراه بوده است عوارض مواد مخدر صنعتی روی بدن انسان و همچنین عوارض روانی و اجتماعی آن توسط خانم دکتر ملک زاده مطرح و مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.تاریخ انتشار: 14:19:21 1397/02/26
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه