446 همایش بازی سازی ویدئویی (از ایده تا اجرا)
همایش بازی سازی ویدئویی (از ایده تا اجرا)

مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه علوم و فنون مازندران در تاریخ 97/2/25 همایش بازی سازی ویدئویی (از ایده تا اجرا) را در محل دانشگاه برگزار نموده است. در این همایش پروفسور مهدوی ریاست دانشگاه در ارتباط با حمایتها و چالش ها در فضای آموزش و پژوهش و وصنعت بازی سازی سخنانی ایراد فرمودند. سخنران دوم آقای مهندس حمزه آزاد مدیرعامل شرکت بازی سازان جوان به بحث بازی سازی و تیم سازی پرداختند. سخنران سوم آقای مهندس محبوبیان رئیس انستیتوی ملی بازی سازی ایران به بازاریابی بازی سازی پرداخته و چگونگی ورود به این عرصه را بیان نمودند.در پایان مرکز رشد دانشگاه در جمع بندی همایش به اهداف مرکز پرداخته و به برنامه های بعد از همایش، کارگاهای آموزشی و نحوه اجرائی آن و رسیدن به ایده های بازی سازی مبسوط اشاراتی داشتند.تاریخ انتشار: 13:40:56 1397/02/26
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه