455 اردوی علمی فرهنگی دانشجویان رشته معماری به کاشان
اردوی علمی فرهنگی دانشجویان رشته معماری به کاشان


تعداد 40 نفر از دانشجویان رشته ی معماری دانشگاه علوم و فنون مازندران به همراه اساتید دانشگاه خانم ها مهندس بیکایی و باقرزاده و دونفر همراه از کارکنان دانشگاه  از تاریخ 97/2/11لغایت 97/2/13بمدت 3 روز  اردوی علمی فرهنگی به کاشان داشته که در این سفر از ابنیه تاریخی خانه طبابایی ها، خانه ی عباسیان، خانه ی بروجردی ها، حمام خوان، تیمچه امین الدوله، مسجد و مدرسه ی آقابزرگ و حمام تاریخی سلطان امیرمحمد بازدید انجام شده که طی این بازدید اساتید محترم توضیحات لازم را در این خصوص ارائه داده اند. در ادامه شهر قمصر و گلاب گیری و روستای تاریخی ابیانه هم جزو اماکنی بوده است که توسط دانشجویان بازدید بعمل آمده است.تاریخ انتشار: 11:48:49 1397/02/16
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه