تاریخ بروز رسانی: 17:33:56 1397/02/12 دانشکده علوم
  • گروه زبان
    مدیر گروه: سعیده شمسائی


  • گروه علوم پایه

   مدیر گروه: دکتر شه روز نصریان


  • گروه معارف

  مدیر گروه: دکتر حلیمی
رفتن به بالای صفحه