تاریخ بروز رسانی: 19:20:18 1396/12/07 دانشکده علوم
  • گروه زبان
      مدیر گروه: دکتر سعیده شمسائی


  • گروه علوم پایه

   مدیر گروه: دکتر شه روز نصریان


  • گروه معارف

  مدیر گروه: دکتر حلیمی
رفتن به بالای صفحه