تاریخ بروز رسانی: 10:17:33 1397/05/28 دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت
  • گروه مدیریت
   مدیر گروه: دکتر بابک شیرازی
 

  • گروه صنایع
مدیر گروه: دکتر علی تاجدین رفتن به بالای صفحه