بروزرسانی: 10:39:38 1396/11/18 لیست دانشکده ها
Ø مهندسی کامپیوتر مدیر گروه : مهندس میلاد ربیعی افرا پلی Ø مهندسی مکانیک مدیر گروه:دکتر محسن پور فلاحØ مهندسی عمران مدیر گروه: دکتر عزیزالله اردشیر بهرستاقیØ مهندسی برق مدیرگروه: دکتر محمد رضانژاد امیردهیØ مهندسی شیمی-مدیرگروه: دکتر محمدرضا امید خواه

گروه مدیریت - مدیر گروه پروفسور ایرج مهدویگروه مهندسی IT- مدیر گروه مهندس میلاد ربیعی افرا پلیگروه مهندسی صنایع-مدیر گروه دکتر علی تاجدین

گروه زبان- مدیر گروه دکتر سعیده شمسائیگروه علوم پایه- مدیر گروه دکتر شه روز نصیریانگروه معارف- مدیر گروه دکتر حلیمیرفتن به بالای صفحه