جمعه 30 شهریور 1397 - Friday, September 21, 2018
خبر خوان دانشگاه علوم و فنون مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> کارمندان و کارکنان دانشگاه

کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه

 نام و نام خانوادگی ایرج مهدوی ایرج مهدوی
 ایمیل irajarash@rediffmail.com
 سمت ریاست دانشگاه
 تحصیلات دکتری
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن 0111-2191205-9 بابل-خیابان شیخ طبرسی-سرداران 12 -دانشگاه علوم و فنون مازندران
 نام و نام خانوادگی جواد رضائیان زیدی جواد رضائیان زیدی
 ایمیل ---
 سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات دکتری
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی رویا احمدی رویا احمدی
 ایمیل roya_ahmadi_h@yahoo.com
 سمت معاون پژوهشی و فناوری
 تحصیلات دکتری
 واحد مربوطه معاونت پژوهشی و فناوری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی مهدی غافری مهدی غافری
 ایمیل ---
 سمت معاون اداری و مالی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن 0111-2191205-9 بابل-خیابان شیخ طبرسی-سرداران 12 -دانشگاه علوم و فنون مازندران
 نام و نام خانوادگی عزیزالله اردشیر بهرستاقی عزیزالله اردشیر بهرستاقی
 ایمیل ---
 سمت معاونت فرهنگی و دانشجوئی
 تحصیلات
 واحد مربوطه معاونت فرهنگی و دانشجویی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی عباس بروجردی عباس بروجردی
 ایمیل ---
 سمت رئیس دفتر حراست و سرپرست امور اداری
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی مهران محمدی مهران محمدی
 ایمیل mehran.mohammdi12@yahoo.com
 سمت رئیس دفتر حقوقی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن 0111-2191205-9 داخلی 206 و 207
 نام و نام خانوادگی محسن ابوکاظم پور محسن ابوکاظم پور
 ایمیل m_aboukazempour@ustmb.ac.ir
 سمت سرپرست امور فرهنگی ، فوق برنامه و رئیس مرکز مشاوره
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت فرهنگی و دانشجویی
 آدرس و تلفن بایل- خیابان شیخ طبرسی- سرداران 12- دانشگاه علوم و فنون مازندران-
 نام و نام خانوادگی علی راس الحسینی علی راس الحسینی
 ایمیل ---
 سمت رئیس دفترفنی
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن 148
 نام و نام خانوادگی سیده نوریه میرحسینی سیده نوریه میرحسینی
 ایمیل ---
 سمت رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن 2197584
 نام و نام خانوادگی سیده فاطمه عبدالله پور مقری سیده فاطمه عبدالله پور مقری
 ایمیل ---
 سمت متصدی امور دفتری
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی علی طاهری علی طاهری
 ایمیل a_taheri@ustmb.ac.ir
 سمت مدیریت دفتر امور پژوهشی و فناوری
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت پژوهشی و فناوری
 آدرس و تلفن 0111-2191205-9 بابل-خیابان شیخ طبرسی-سرداران 12 -دانشگاه علوم و فنون مازندران
 نام و نام خانوادگی رامین پازوکی رامین پازوکی
 ایمیل ---
 سمت متصدی حراست فیزیکی
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی مهدی غافری مهدی غافری
 ایمیل ---
 سمت رئیس اداره حسابداری
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی حسین رمضان تبار بهنمیری حسین رمضان تبار بهنمیری
 ایمیل ---
 سمت رئیس اداره تدارکات و مسول امور خوابگاهها
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی حسین اسمعیل پور حسین اسمعیل پور
 ایمیل ---
 سمت کارپرداز
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی روح الله پورشعبان اوشیبی روح الله پورشعبان اوشیبی
 ایمیل rohollah_pourshaban@yahoo.com
 سمت کارشناس بودجه، تشکیلات و روش ها
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی محمد علیزاده افروزی محمد علیزاده افروزی
 ایمیل ---
 سمت مسئول انبار- حسابدار
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی سید جعفر مهدیزاده سید جعفر مهدیزاده
 ایمیل jfr_Mehdizadeh@yahoo.com
 سمت سرپرست مرکز رشد و کارآفرینی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت پژوهشی و فناوری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی مریم شیرپور مریم شیرپور
 ایمیل ---
 سمت مسئول کتابخانه
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت پژوهشی و فناوری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی رفیده حدیقی رفیده حدیقی
 ایمیل rhadighi@ustmb.ac.ir
 سمت مدیر مرکز کامپیوتر و فناوری و اطلاعات
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت پژوهشی و فناوری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی عبدالعلی صمیمی عبدالعلی صمیمی
 ایمیل nariman_pop@yahoo.com
 سمت کارشناس روابط عمومی
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن 01132466209
 نام و نام خانوادگی باقر رحیم پور کامی باقر رحیم پور کامی
 ایمیل ---
 سمت مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات دکتری
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی فاطمه محسنی فاطمه محسنی
 ایمیل ---
 سمت رئیس اداره آموزش
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی مهیار یگانگی مهیار یگانگی
 ایمیل ---
 سمت مسول اداره فارغ التحصیلان- کارشناس تحصیلات تکمیلی و مسئول تربیت بدنی
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی فاطمه محسنی فاطمه محسنی
 ایمیل fmk_mohseni@ustmb.ac.ir
 سمت کارشناس آزمایشگاه
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی سیده حسنا شفیعیان سیده حسنا شفیعیان
 ایمیل shafieian.h@gmail.com
 سمت کارشناس آمار و انفورماتیک و کارشناس دفتر ارزیابی و نظارت
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی فضلعلی نیکنژاد فضلعلی نیکنژاد
 ایمیل ---
 سمت کارشناس خدمات آموزشی
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی آذر نقدی اطاقسرا آذر نقدی اطاقسرا
 ایمیل ---
 سمت کارشناس خدمات کامپیوتری آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی محبوبه نریمان محبوبه نریمان
 ایمیل ---
 سمت مسئول سایت کامپیوتر
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی علی اکبر ایرانمهر علی اکبر ایرانمهر
 ایمیل ---
 سمت کارشناس خدمات کامپیوتری
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی امید پویان مهر امید پویان مهر
 ایمیل ---
 سمت مسول آزمایشگاه کامپیوتر
 تحصیلات
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی محمود علی نژاد محمود علی نژاد
 ایمیل ---
 سمت مسئول کارگاه ها
 تحصیلات
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی سید جعفر حیدری دیو کلائی سید جعفر حیدری دیو کلائی
 ایمیل ---
 سمت متصدی پرونده های تحصیلی
 تحصیلات
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی مهدی غافری مهدی غافری
 ایمیل m_ghaferi@ustmb.ac.ir
 سمت رئیس دفتر تربیت بدنی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت فرهنگی و دانشجویی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی زین العابدین قنبرزاده زین العابدین قنبرزاده
 ایمیل ---
 سمت سرپرست امور دانشجوئی
 تحصیلات
 واحد مربوطه معاونت فرهنگی و دانشجویی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی روح الله آقابراری روح الله آقابراری
 ایمیل ---
 سمت نگهبان
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی امید مهرداد امید مهرداد
 ایمیل info@ustmb.ac.ir
 سمت مسول اتاق اساتید
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی منا مومناتی
 ایمیل ---
 سمت کارشناس خدمات کامپیوتری آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی مهدی غافری مهدی غافری
 ایمیل ---
 سمت مدیر امور مالی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی طاهره آقامیرزائی طاهره آقامیرزائی
 ایمیل ---
 سمت مدیر دفتر آموزشهای آزاد
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی رامین پازوکی رامین پازوکی
 ایمیل ---
 سمت کارشناس فرهنگی و فوق برنامه
 تحصیلات
 واحد مربوطه معاونت فرهنگی و دانشجویی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی محسن پور فلاح محسن پور فلاح
 ایمیل ---
 سمت مدیر دفتر ارتباط با صنعت
 تحصیلات دکتری
 واحد مربوطه معاونت پژوهشی و فناوری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی تقی شیاری تقی شیاری
 ایمیل ---
 سمت خدمات ترابری
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
رفتن به بالای صفحه